Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jesenné figúrky z lístia

Jesenné figúrky z lístia

Jesenné lístie má svoje čaro. Dá sa z neho všeličo vyrobiť. Deti z XV. oddelenia, z piatych

ročníkov, vyrobili z lístia figúrky, ktoré zdobia záhon pred školou. Aj naši piataci sú veľmi šikovní a tvoriví, svedčia o tom naše kreatívne výrobky.

Mgr. Jitka Ignácová, vychovávateľka ŠKD