Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Maják nádeje – poďakovanie

Maják nádeje – poďakovanie

Charitatívna zbierka – Maják nádeje

23.-25.11.2021

Koncom novembra sa naša škola zapojila do charitatívnej akcie pre Občianske združenie Maják nádeje. Táto organizácia sa stará o rodiny v núdzi prevažne o týrané, osamelé matky. Snažia sa im pomáhať s liekmi, oblečením, potravinami, s nájmom a v neposlednom rade s hľadaním práce a zaradením sa do bežného života. Na našej škole sa vyzbierala pekná sumu na ich podporu, čo nás veľmi teší. Kreatívne výrobky samotných žien z občianskeho združenia sme ponúkli na predaj našim zamestnancom, ako aj našim žiakom na prezenčnej výučbe. Veľmi sa nám páčili  a s radosťou a dobrým pocitom, že sme aj my mohli pomôcť v týchto neľahkých časoch, sme si ich zakúpili.

Ceny boli symbolické.

Ich motto: „Radostná myseľ posilňuje srdce a dáva vytrvalosť v dobrom.“

Mgr. Jana Hrušková, vedúca ŠKD