Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Čítame pre radosť

Čítame pre radosť

Triedne knižnice sú na našej škole mimoriadne obľúbené. Sú stabilnou súčasťou tried, miestom pre oddych, fantáziu, zážitok a hlavne poskytujú dobrovoľný výber knihy.

S radosťou oznamujeme, že vďaka rozvojovému projektu Čítame pre radosť sme naše triedne knižnice doplnili o nové knihy. Vybrali sme knihy hlavne pre žiakov na 1.stupni tak, aby motivovali tých najmladších k čítaniu. Je dôležité, aby po knihe siahli malí a mladí čitatelia dobrovoľne aj mimo vyučovacích hodín – cez prestávku, pred vyučovaním, či v ŠKD. Je úžasné, keď zistíte, že v triede na polici sú knihy, ktoré majú dve-tri záložky od rôznych čitateľov alebo, že si deti samé určujú poradovník na niektorú knihu.

Práve preto nám čítanie robí radosť.

Mgr. K.Nagyová, koordinátorka projektu