Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické združenie 1. – 2. ročník

Vedúca MZ 1-2:
PaedDr. Jarmila Briškárová, 1.A

Členovia MZ 1-2:
Mgr. Ľuboslava Bozogáňová, I.B
Mgr. Martina Sarnovská, I.C
Mgr. Martina Šuľová, I.D
Mgr. Daniela Šimcová, II.A
Mgr. Milan Švider, II.B
Mgr. Tatiana Durová, II.C
Mgr. Katarína Balážová, II.D 

Koordinátori:
Zdravé školy: Mgr. Sarnovská
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Šuľová
Finančná gramotnosť: Mgr. Šimcová
Časopis Staničiarik: Mgr. Sarnovská

Učebnice a iné učebné materiály:

1. ročník:

Šlabikár:  L. Virgovičová, Orbis pictus

Moje prvé čiary:  L. Virgovičová, Orbis pictus

Písmenká moji kamaráti:  L. Virgovičová, Orbis pictus

Matematika Pracovný zošit 1. a 2. časť : Belic, Striežovská , Aitec

Matematika – zbierka úloh pre 1. roč., Belic. Striežovská, Aitec

Prvouka pre prvákov, Lite: Rút Dobišová Adame – Oľga Kováčiková, vydav. Aitec

Hudobná výchova pre1. roč. ZŠ: Ľ. Kopinová, T. Ružičková, SPN

Etická výchova: E. Ivanová, Ľ. Kopinová, SPN

2. ročník:

Slovenský jazyk pre 2. ročník:  E. Dienerová – Z. Hirschnerová – M. Nosáľová, vydav. Aitec

Slovenský jazyk –prac. zošit: E. Dienerová – Z. Hirschnerová – M. Nosáľová, vydav. Aitec

Čítanka pre 2. ročník: Z. Hirschnerová, vydav. Aitec

Matematika – učebnica: M. Belic – J. Striežovská, vydav. Aitec

Matematika – pracovný zošit 1.a 2.časť: M. Belic – J. Striežovská, vydav. Aitec

Prvouka pre druhákov: R. Dobišová Adame – O. Kováčiková, vydav. Aitec

Hudobná výchova pre 2. Ročník ZŠ: E. Langsteinová, B. Felix, SPN

Etická výchova: E. Ivanová, Ľ. Kopinová, SPN

Projekty:

  • Detský čin roka
  • Naša trieda číta
  • Podnikateľský plán
  • Tréneri v škole
  • Hovorme o jedle
  • Kompas – ranné kruhy
  • Čitateľský oriešok
  • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Webové stránky:

gramar.in, matika.in, zlatka.in, kozmix.sk, bezkriedy.sk, ovce.sk, nasedeticky.sk, http://www.andrea-ucitelka.wz.sk/

Plán akcií, exkurzií, aktivít a súťaží šk. rok 2022/2023 za 1.- 4. ročník

MesiacNázov akcie
SeptemberPasovanie prvákov Detský čin roka Deň finančnej gramotnosti – 8.9. Záložka do knihy
OktóberMedzinár. deň šk. knižníc Bábkové divadlo Hovorme o jedle
NovemberIbobor – PC súťaž Čitateľský oriešok Štátne divadlo Košice
DecemberŠaliansky Maťko Pytagoriáda Všetkovedko Vianočné trhy+ Akadémia
JanuárNávšteva planetária Výchovný koncert
FebruárHviezdoslavov Kubín Klokanko – matem. súťaž Košice Star
MarecVeľkonočná výstava Deň ľudovej rozprávky – 16.3. Akcie v knižnici v Litparku
AprílSlávik Deň Zeme
MájDni mesta Košice -Kreslenie na asfalt Akadémia  ku Dňu matiek Filmové predstavenie – kino Rozlúčka so šlabikárom
JúnŠkolské výlety Deň detí – 1.6. Rozlúčka štvrtákov
Podľa ponuky a inéMaksík Výtvarné súťaže Športové súťaže Škola v prírode Návštevy CVČ Návšteva Štátneho divadla v Košiciach Aktivity v Litparku podľa ponuky Naša trieda číta Albatros Spev bez hraníc Staničiarik Práca s detským časopisom Krúžkovanie vtákov