Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické združenie 1. – 2. ročník

Učitelia:

Vedúca MZ: PaedDr. Marcela Drabantová

Členovia MZ:
Mgr. Daniela Cicoňová – I.A
Mgr. Milan Švider – I.B
Mgr. Katarína Balážová – I.C
Mgr. Daniela Šimcová – II.A
Mgr. Kamila Nagyová – II.B
PaedDr. Marcela Drabantová – II.C
Mgr. Ľudmila Vargová – II.D

Čo nás v tomto školskom roku čaká?

Projekty:
Zelená škola
Hovorme o jedle
Čitateľský oriešok
Detský čin roka

Súťaže:
Hviezdoslavov Kubín
Slávik
Európa v škole
Šaliansky Maťko
Všetkovedko
Maksík
Výtvarné súťaže
Športové súťaže

Ďalšie aktivity:
Dopravné ihrisko
Aktivity k knižnici v Litparku
Návšteva Bábkového divadla
Vianočná akadémia
Predvianočná burza prác žiakov
Zápis do 1.ročníka
Karneval
Deň ľudovej rozprávky
Týždeň hlasného čítania
Akadémia ku Dňu matiek
Návšteva štátneho divadla
Rozlúčka so šlabikárom
Výchovný koncert
Škola v prírode
Školské výlety
Návštevy CVČ- LEGO/CHEVA, Ekohodiny, Tvorivé dielne, ekovýlety
Týždeň matematiky, SJL, prírodovedných predmetov

Zoznam učebníc používaných v 1. ročníku ZŠ:

L. Virgovičová: Šlabikár 1. a 2. diel
L. Virgovičová: Čítanka pre 1. roč. ZŠ
B. Lehoťanová: Matematika pre 1. roč. ZŠ, 1. a 2. diel
R. Dobišová Adame, O. Kováčiková: Prvouka pre 1. roč. ZŠ
Ľ. Kopinová, Ružičková, Damboráková: Hudobná výchova pre 1. roč. ZŠ
E. Ivanová, Ľ. Kopinová: Etická výchova pre 1. roč. ZŠ
L. Čarný: Výtvarná výchova pre 1. roč. ZŠ
Hradené rodičmi:
P. P. Esteve: Little bugs 1
L. Virgovičová: Moje prvé čiary
L. Virgovičová: Písmenká – moji kamaráti 1. – 6. zošit

Zoznam učebníc používaných v 2. ročníku ZŠ:

Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ
Nosáľová, Dienerová, Hirková: Čítanka pre 2. roč. ZŠ
I.Juricová, Ľ.Bedriová: Prvouka pre 2. ročník ZŠ
B. Felix: Hudobná výchova pre 2. roč. ZŠ
E. Ivanová, Ľ. Kopinová: Etická výchova pre 2. roč. ZŠ
L. Čarný: Výtvarná výchova
A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. roč. ZŠ
M. Belic, J. Striežovská: Matematika pre 2. roč. ZŠ
Hradené rodičmi:
M. Belic, J. Striežovská: Matematika – pracovný zošit časť 1, 2
Z. Hirschnerová: Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠ – pracovný zošit
M. Nogová, E. Ivanová: Tajomstvá sveta pre 2. ročník
P. P. Esteve: Little bugs 1