Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Metodické združenie 3. – 4. ročník

Vedúca MZ
PaedDr. Jarmila Briškárová, IV.A

Členovia MZ
Mgr. Ľuboslava Bozogáňová, IV.B
Mgr. Martina Sarnovská, IV.C
Mgr. Martina Šuľová, IV.D
Mgr. Lívia Slovinská, III.A
Mgr. Janette Závacká, III.B
Mgr. Veronika Imrichová, III.C
Mgr. Romana Renčková, III.D

Učebnice a iné učebné materiály:
3. ročník

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, Z. Hirschnerová, R. Adame, Aitec
Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ – pracovný zošit, Z. Hirschnerová, R. Adame, Aitec
Čítanka pre 3. ročník ZŠ, Z. Hirschnerová, M. Filagová, M. Ondráš, Poľana
Matematika pre 3. ročník, M. Belic, J. Striežovská, Aitec
Matematika pre 3. ročník – pracovný zošit 1. a 2. diel, M. Belic, J. Striežovská, Aitec
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, E. Langsteinová. B. Felix, SPN
Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ, L. Čarný, SPN
Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, M. Kožuchová, R. Matušková, Expol pedagogika
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ, A. Wiegerová, G. Česlová, Slovenská grafia
Tajomstvá sveta, M. Nogová, E. Ivanová, Raabe

4. ročník
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Z. Hirschnerová, R. Adame, Aitec
Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit, Z. Hirschnerová, R. Adame, Aitec
Čítanka pre 4. ročník ZŠ, Z. Hirschnerová, M. Filagová, M. Ondráš, Príroda
Matematika pre 4. ročník, M. Belic, J. Striežovská, Aitec
Matematika pre 4. ročník – pracovný zošit 1. a 2. diel, M. Belic, J. Striežovská, Aitec
Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ, E. Langsteinová. B. Felix, SPN
Výtvarná výchova pre 4. ročník ZŠ, L. Čarný, SPN
Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ, M. Kožuchová, R. Matúšková, Expol pedagogika
Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit, M. Kožuchová, R. Matúšková, Aitec
Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ, A. Wiegerová, G. Česlová, J. Kopáčová, SPN
Prírodoveda, pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ, Z. Duchoňová, M. Horváth, Raabe
Tajomstvá sveta pre 4. ročník ZŠ, M. Nogová, E. Ivanová, Raabe

N O V É!!! Testy HotPotatoes

Projekty na tento školský rok

Detský čin roka
Osmijanko
Týždeň hlasného čítania
Týždeň slov. ľudovej rozprávky

Súťaže na tento školský rok

Hviezdoslavov Kubín
Šaliansky Maťko
Slávik
Európa v škole
Pytagoriáda
Maksík
Výtvarné súťaže
Športové súťaže

Akcie na tento školský rok

– ekovýlety
– návšteva planetária
– divadelné predstavenie
– návšteva prírodovedného múzea
– hudobný koncert
– školská akadémia
– besedy v Knižnici pre deti a mládež
– návšteva Centra voľného času – tvorivé dielne, ekohodiny
– návšteva dopravného ihriska
– školy v prírode
– školské výlety