Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Projektové stretnutie Erasmus Plus vo Francúzsku

04. – 06.02.2020

V dňoch 04.- 06.02.2020 sa vo francúzskom meste La Seyne-sur-Mer uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+ Quijoti proti veterným mlynom: mládež snívajúca o novej Európe, na ktoré vycestovala riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová a učiteľka anglického jazyka Mgr. Darina Lopatníková. Stretnutia sa zúčastnili dvaja zástupcovia partnerskej školy Inmaculado Corazón de María zo španielského mesta Logroño a tiež koordinátori projektu z hostiteľskej školy Lycée Paul Langevin. Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy pán Thierry Vieusses, ktorý hosťom predstavil školu s 1800 žiakmi.

Žiaci zapojení do realizácie projektu predstavili zahraničným hosťom región Provence-Alpes-Côte d’Azur a mesto La Seyne-sur-Mer, v ktorom sa škola nachádza. Oboznámili ich tiež s realizáciou ďalších projektov Erasmus+ do ktorých je škola zapojená a iných dobrovoľníckych či mimoškolských aktivitách, do ktorých sa pravidelne zapájajú. Súčasťou aktivít prvého dňa bola aj prehliadka areálu školy a stretnutie s učiteľmi cudzích jazykov, ktoré sa na škole vyučujú. Slovenskí aj španielski učitelia sa zúčastnili hodín cudzích jazykov – angličtiny, francúzštiny a španielčiny.

Cieľom druhého nadnárodného stretnutia bola príprava dlhodobých mobilít žiakov v partnerských školách po metodickej i organizačnej stránke. Súčasťou programu bola aj prezentácia hostiteľských škôl, ich školských vzdelávacích programov a výber účastníkov mobilít. Riaditeľka ZŠ Staničná 13 PaedDr. Eva Pillárová predstavila slovenskú školu rodičom a študentom, ktorí budú v mesiacoch apríl – jún 2020 účastníkmi dvojmesačnej mobility v Košiciach. Súčasťou programu bola aj návšteva mestečka La Seyne – sur – Mer, v ktorom sa partnerská škola nachádza, ale aj prehliadka neďalekého prístavného mesta Toulon.

V posledný marcový týždeň sa bude záverečné nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu konať v ZŠ Staničná 13 a jeho cieľom bude ukončenie prípravy dlhodobých mobilít žiakov a vypracovanie zmlúv o štúdiu medzi jednotlivými školami. Veríme, že dlhodobé mobility prinesú ich účastníkom nezabudnuteľné zážitky a cenné životné skúsenosti.

Mgr. Darina Lopatníková