Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5)

Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov,

U D E Ľ U J E

žiakom  Základnej školy Staničná 13 v Košiciach  riaditeľské voľno na deň  27. marca  2024 /streda/ z organizačných dôvodov. Riadne vyučovanie bude pokračovať v stredu 03.04.2024.

Dokument o riaditeľskom voľne