Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5)

Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov,

U D E Ľ U J E

žiakom  Základnej školy Staničná 13 v Košiciach  riaditeľské voľno na deň  14. júna  2024 (piatok) z dôvodu uskutočnenia 1.učiteľskej konferencie pod záštitou viceprimátorky Lucie Gurbáľovej. Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 17.06.2024.

Dokument o riaditeľskom voľne.