Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Autor Zuzana Blašková

ŠKD – športový relax

Krásne jesenné počasie nás zlákalo spraviť niečo pre svoje zdravie vonku na vzduchu. A tak sme si pripravili karimatky, vyniesli do školského parku a s radosťou sa pustili do cvičenia. Vyskúšali sme si rôzne zostavy z gymnastiky, pilatesu a strečingu. Deti ukázali, že nie sú žiadne padavky 😊a mnohí prekonávali samé seba . Takto si postupne zašportovali deti z XII., VI. …

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 5.10.2020

Riaditeľstvo školy v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia, upravuje organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu nasledovne: Všetky vyučovacie predmety sa budú vyučovať v súlade s vypracovaným rozvrhom hodín. Výučba predmetov, ktoré si vyžaduje delenie na skupiny, bude prebiehať v skupinách Výučba predmetov telesná a hudobná výchova bude realizovaná len teoretickou formou. Telesná výchova v popoludňajších hodinách sa do odvolania nebude realizovať. …

Odkazy Holokaustu

Po stopách malého – veľkého muža Ľudovíta Felda.

Manuál opatrení – COVID 19

Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné …

… ctíme si obete holokaustu

9. september  – Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia  si u nás každoročne pripomíname rozhlasovou reláciou.  Pre žiakov 9.ročníka je pripravený videofilm „Schindler`s  Liste“, ktorý má názorne demonštrovať situáciu vtedajších udalostí. Tento rok sme kvôli pandemickým opatreniam navštívili synagógu s každou triedou zvlášť, čo ešte umocnilo atmosféru a zaradili sme do výučby aj autentický  film príbehu Anny …

Deň plyšového medvedíka – Teddy Bear Day

Každoročne na škole spolu s našimi mladšími žiakmi oslavujeme „DEŇ PLYŠOVÉHO MEDVEDÍKA“. Je to príjemné spestrenie začiatku školského roka naplnené rôznymi aktivitami s medveďou tematikou. Žiaci sa na tento deň vždy veľmi tešia a ináč tomu nebolo ani tento rok. Aj keď naši plyšový kamaráti museli ostať kvôli hygienickým opatreniam tentokrát v pohodlí svojich domovov, nič nám nebránilo poriadne …

Deň finančnej gramotnosti

Na celom svete je 8.september považovaný za Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je pripomenúť si dôležitosť zručností v oblasti financií. My sme si tento deň pripomenuli vyučovacími hodinami, venovanými práve tejto problematike. Naplnili sme ich rôznymi aktivitami, realizovanými v jednotlivých triedach od druhého po štvrtý ročník. Druháci sa oboznámili s tým, ako vyzerajú peniaze, ktoré používame, naučili sa …

Prevádzka ŠKD

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od zajtra t.j. 08.septembra 2020 bude ŠKD v prevádzke od 06:30 hod. V popoludňajších hodinách do 17:00 hod. PaedDr. Eva Pillárováriaditeľka školy

Zápis do CVČ do záujmových útvarov

Zápis do záujmových útvarov Ponuka záujmových útvarov: