Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Gaštanovo

Gaštanovo

Je čas zberu gaštanov, a tak sme sa v IX. oddelení rozhodli zhotoviť si z nich mestečko. Nazvali sme ho Gaštanovo. Deti pracovali v skupinách, preto bola veľmi dôležitá dobrá spolupráca.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD