Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň jablka

Deň jablka

Dňa 17. októbra na našej škole prebiehal Deň jabĺk. Hneď pri vstupe do školy dostal každý jabĺčko pre krajší a zdravší deň. Zároveň prebiehala súťaž, v ktorej sa bodovala najkrajšia a najoriginálnejšia jabĺčková výzdoba a počet koláčových receptov v každej triede. Nebola to ľahká úloha, lebo naozaj každá trieda mala peknú jablkovú výzdobu, rôzne produkty z jabĺk, či už zákusky, výživy, sirupy, sušené jabĺčka a rôzne iné. Srdečne blahoželáme triedam, ktoré uspeli na prvých troch miestach:

1.Stupeň
1.miesto – 3.A
2.miesto – 2.C
3.miesto – 4.B

2.Stupeň
1.miesto – 5.A
2.miesto – 6.C
3.miesto – 8.C

Srdečne blahoželáme všetkým, ktorý sa umiestnili a veľké poďakovanie patrí každému, kto sa do súťaže zapojil.

Mgr. Katarína Šarišská, Mgr. Slavka Szemenyáková