Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Kuchárska kniha 3.A triedy

Kuchárska kniha 3.A triedy

V rámci projektu Hovorme o jedle sme sa tento rok so žiakmi venovali téme potravinového odpadu a plytvania s potravinami. Rozprávali sme sa o tom, čo robievame doma s jedlom,ktoré už nezjeme a potravinami, ktoré nespotrebujeme, a že pri nakupovaní musíme sledovať dátum spotreby, aby sme zbytočne potraviny nevyhadzovali. Žiaci mali za úlohu pozorovať v školskej jedálni, ktoré jedlá sa odnášajú najviac. Zistili, že sú to polievky. Potom mal každý žiak napísať spolu s rodičmi jeden recept, v ktorom sa využívajú zvyšky jedál. Z receptov sme vytvorili peknú a užitočnú kuchársku knihu. V niektorých rodinách si svoj recept aj prakticky vyskúšali. 

J. Briškárová