Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž čo vieš

Ukáž čo vieš

Každé dieťa je šikovné a preto každý rok organizuje ŠKD akciu zameranú na prezentáciu detí v rôznych oblastiach. Tento rok sme ju kvôli štátnym opatreniam realizovali len v rámci ŠKD oddelení. Ukázalo sa to ako správny krok, lebo niektoré deti nemajú odvahu sa prezentovať pred veľkým publikom. No pred vlastnou triedou sa odvážili vystúpiť aj tichí, utiahnutí žiaci.

Všetkým sa to páčilo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Erika Nagyová