Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Geografická olympiáda – školské kolo

Geografická olympiáda – školské kolo

V tomto školskom roku 2020/2021 sa školské kolo GEO konala online formou v troch termínoch – podľa kategórií.

8.12.2020 kategória G – 5. ročník

Zúčastnilo sa 9 piatakov:

5.A Ďurech, Haňová a Marchevka

5.B Altmanová, Pitoráková, Sokol, Šuchaňová, Virasztóová

5.C Paulo.

Všetci žiaci boli úspešní a do okresného kola postupujú traja najšikovnejší:

 1.miesto Ďurech   2. miesto Virasztóová   3. miesto Haňová

Kategória F – 6. a 7. ročník

16.12.2020 sa zúčastnilo v tejto kategórii 11 žiakov, z nich bolo 9 úspešných.

6.A Marinčák

6.B Piliši, Rezeš

6.C Majorošová

7.A Jiroušková, Výrostko

7.B Ceglédy, Tarjáni

7.C Vargová

7.D  Galčíková, Klubertová

Do okresného kola postupujú:

1.miesto Klubertová   2.miesto Majorošová   3.miesto Jiroušková

11.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo kategórie E – 8. a 9. ročník, o ktorú bol najväčší záujem zo strany žiakov, až 21. (osem deviatakov a trinásť ôsmakov) a z nich bolo 15 úspešných.

8.A Frigová, Ivanová, Štullerová, Tančák

8.B Bujňák, Haňová

8.C Domonkoš

8.D Čelovská, Durkaj, Hluchá, Hoppanová, Rusinko, Varga

9.A Czéhmesterová, Gromanová, Hricová, Semanová

9.B Mitríková

9.D Sisol, Stupavská, Truhan

Do okresného kola postupujú:

1.miesto Truhan   2.miesto Stupavská   3.miesto Štullerová

Všetkým účastníkom ďakujeme za vynaložené úsilie a postupujúcim prajeme veľa úspechov!

Vyučujúce geografie Kaňuková a Parimuchová