Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dôležitá informácia

Dôležitá informácia

Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní aj naďalej

V zmysle príkazu primátora mesta Košice na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 NEOBNOVUJE vyučovanie v našej škole a to do odvolania.

V prevádzke naďalej ostáva celodenný ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, resp. zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľka školy.