Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Projekt SOSNA

Projekt SOSNA

Názov projektu: Slúžime komunitám košického kraja – projekt SKOK

Realizácia projektu: 2020 – 2022

Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o.z.  a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie.

Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými funkciami. Adaptačné a mitigačné opatrenia, uskutočnené na pozemkoch budú následne slúžiť na vytvorenie „územného systému zdravej klímy“ v meste Košice. Súčasťou projektu je taktiež proces teoretickej odbornej prípravy v oblasti dizajnovania školských pozemkov a prípravy edukačných aktivít s environmentálnym zameraním pre žiakov základných škôl.