Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Krajské kolo olympiády vo Francúzskom jazyku

Krajské kolo olympiády vo Francúzskom jazyku

…..  Základná škola Staničná v duchu dlhoročnej tradície  organizácie krajských kôl Olympiády vo francúzskom jazyku sa opätovne ujala svojho kormidla  aj tento rok,  v snahe nesklamať  priaznivcov –  nadšencov francúzskeho jazyka v Košickom kraji.  Tradícia versus ONLINE SÚŤAŽ?! … výzva sa zdala byť na prvý pohľad ťažko uskutočniteľná… nie však pre organizačný tím  Základnej školy Staničná. Po stanovení cieľov sme sa pustili do príprav a tak 29. marca 2021 mohlo  KRAJSKÉ KOLO  OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU  online  prebehnúť.

V dopoludňajšej časti súťažili žiaci online celoslovensky a popoludní dostali zadania v rámci kraja, a síce úlohu v podobe produkcie textu. Na vopred vyhradený čas v pokoji svojich domovov súťažiaci vypracovali zadanie a zaslali späť  na adresu jury.  O 14,00 hodine  predsedníčka KK OFJ pre  Košický kraj  PhDr. Mária Paľová, PhD. privítala váženú jury prostredníctvom virtuálnej miestnosti a vyslovila poďakovanie riaditeľke školy  PaedDr. Eve Pillárovej za záštitu celej súťaže. Za organizačný tím  Mgr. Zita Meltzerová, pozdravila všetkých prítomných.   Pozorné technické „oko“  Mgr. Zuzana Blašková  dohliadala na ONLINE priebeh súťaže.  Jury pracovala usilovne, aby spravodlivo a objektívne ohodnotila súťažiacich.  Predsedníčka  krajského kola pozorne, bedlivo dohliadala na jednotlivé komisie. 

Súťaž bola veľmi  náročná. Okrem vedomostí  sa súťažiaci  museli popasovať s technikou a to pre mnohých nebolo  z rôznych príčin jednoduché.

Všetkým súťažiacim patrí  náš obdiv, ale len víťazi môžu postúpiť do vyššieho kola, a tak mať na dosah métu najvyššiu – kolo celoštátne.  Naša škola sa radí k víťazom, v kategórii 1B, kde obsadila  1.miesto Michaela Stupavská, IX.D. Gratulujeme!

…čo dodať na záver…online  stretnutím jury, vyhodnotením súťaže, rozdaním diplomov,  hodnotných cien  a poďakovaním  sa  všetkým zúčastneným, sa naplnili ciele, ktoré si organizačný tím stanovil v prípravnej fáze: robíme  to s otvoreným srdcom  pre žiakov, pre francúštinu! Mgr. Z. Meltzerová