Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň Zeme v 4.C

Deň Zeme v 4.C

Každý rok 22.4. slávime Deň Zeme. Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť tento dôležitý sviatok, keďže nám nie je ľahostajné, čo sa s našou planétou deje. Že začať musime od seba sme si pripomenuli prostredníctvom projektového vyučovania. Hneď zrána na slovenskom jazyku sme pracovali s tromi textami zaoberajúcimi sa touto problematikou. 1.text bol o oslavách tohto dňa, 2.text bol venovaný separovaniu odpadu a v 3.texte sme sa dozvedeli aká dôležitá je ochrana nášho životného prostredia. Pracovali sme v skupinách, v ktorých žiaci pracovali s danými textami a potom sme si ich vzájomne vyhodnocovali. Tvorili sme aj básne venované našej Zemi. Na informatike sme sa chceli dostať z únikovej miestnosti (escaperoom). Podarilo sa nám to vyriešením šiestich zadaní, kde po každom správnom vyriešení úlohy získali žiaci indíciu – písmenká. V závere zistili, v ktorom meste sa konala prvá oslava Dňa Zeme. Na matematike sme triedili odpad a využívali aj prácu s grafom a tabuľkou. Žiaci boli veľmi šikovní a mimoriadne tvorí. Dali sme si aj výzvu vyzbierať odpad zo svojho okolia, aby sme teóriu preniesli aj do praxe a našej planéte naozaj aspoň troškou pomohli.

Katarína Balážová