Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Recyklovanie nás baví

Recyklovanie nás baví

Počas mesiaca apríl prebiehala na našej škole výstava výrobkov z odpadového materiálu. Zapojiť sa mohli všetky deti, ktoré mali chuť a hlavne dobré nápady. Aj tento rok sa ukázalo, že aj z odpadového materiálu sa ešte dajú vyrobiť zaujímavé a mnohokrát aj užitočné veci. Chce to len trošku fantázie.

Erika Ontková a Mgr. Veronika Špišáková Revická, vychovávateľky ŠKD