Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Čitateľské vrecúška

Čitateľské vrecúška

Čítanie s porozumením zahŕňa viacero aspektov, ktoré si na prvý pohľad ani neuvedomujeme. Znamená aktívne čítať, prijímať, vyhodnocovať, ale aj interpretovať prečítané informácie, orientovať sa v textoch a funkčne ich prepájať. Ako na to? Rozhodli sme sa využiť kreatívnu pomôcku pri práci s umeleckým textom, ktorá sa nazýva čitateľské vrecúška. Ide o pomôcku, ktorá pozostáva z troch plátenných vrecúšok, ktoré sú farebne odlíšené. V každom vrecúšku sú drevené doštičky s otázkami k umeleckému textu. Otázky sú zoskupením viacero oblastí – od faktických informácií cez rozvoj jazyka, až po kreatívne myslenie, hľadanie súvislostí a premýšľanie. Táto pomôcka vychádza z metódy E – U – R (evokácia – uvedomenie – reflexia), ktorá má za cieľ naučiť deti kriticky myslieť a aktívne pracovať so získanými informáciami a vedomosťami. Žiaci si na základe pomocných otázok môžu údaje zaznamenávať, hľadať súvislosti, nachádzať odpovede. Túto metódu sme využili pri čítaní obľúbených kníh a tvorivej práci s nimi na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Rozčítali sme sa, niečo nové sa naučili, zabavili a spríjemnili si čas. Vytvorili sme si aj vlastné záložky a projekty ku knihám.

Mgr. Dominika Čechová