Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné ukončenie školského roka.

Slávnostné ukončenie školského roka.

V stredu 30.6.2021 nastal opäť čas hodnotenia, ďakovania, lúčenia….je to stále pekná chvíľa, niečo sa končí a niečo zase začína. Končia sa školské povinnosti a začínajú sa prázdniny, oddych, skutočné leto….

Zamávali sme ďalšiemu úspešnému školskému roku. Nebol ľahký, no spoločnými silami sme to zvládli. Vytrvalosťou, pracovitosťou, zodpovednosťou, usilovnosťou či súdržnosťou sme dokázali prekonať všetky prekážky spojené s pandémiou koronavírusu.

Slávnostný program otvorila pani zástupkyňa 1. stupňa Mgr. Lívia Slovinská, ktorá pozdravila všetkých zúčastnených a srdečne privítala medzi nami vzácnych hostí. Svojou prítomnosťou nás poctili JUDr. Alexandra Gareibehová, predsedníčka Rady školy, Ing. Katarína Vargová, členka Rady školy, PhDr. Viliam Knap, PhD., člen Rady školy a poslanec mestského zastupiteľstva a Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy . Úspechy žiakov a celého školského kolektívu ocenila pani riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová v slávnostnom príhovore, ktorý odznel zo školského rozhlasu. Pani riaditeľka tiež zhodnotila celý školský rok, prácu žiakov, výchovno-vzdelávacie výsledky, projekty a exkurzie, do ktorých sme sa zapojili, umiestnenia v okresných, krajských a celoslovenských kolách, vyzdvihla prácu a zanietenosť pedagógov, s ktorými sú spojené tieto úspechy vytvárajúce dobré meno školy. Pripomenula žiakom, že sú súčasťou príbehu úspešnej školy, ktorá v rámci hodnotenia agentúrou INEKO sa umiestnila v rámci hodnotenia Košického kraja na 1. mieste a v rámci celoslovenského hodnotenia na 3. mieste.

Po odznení rozhlasovej relácie a odovzdaní ocenení najlepším žiakom, ktorí dostali pochvalu riaditeľkou školy, ale aj tým, ktorí školu vzorne reprezentujú v olympiádach, postupových súťažiach, čí už jazykových, umeleckých,  ale aj športových, nasledovalo slávnostné ukončenie školského roka na školskom dvore pre našich prvákov. Prítomní  hostia ocenili potleskom našich prváčikov, ktorí úspešne zvládli náročný  školský rok. Na znak uznania si z rúk pani riaditeľky každý prvák hrdo prevzal milý darček – rozprávkovú knihu.

Záver už tradične patril deviatakom, ktorí po rokoch strávených v našej škole ju opúšťajú a nadobudnuté vedomosti budú rozvíjať v ďalšom štúdiu na strednej škole. Prajeme im veľa úspechov a nadšenia!

Pekné prázdniny a dovidenia v septembri!