Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Začíname!

Začíname!

V prvý školský deň sa v areáli našej školy rozliehal veselý detský džavot a smiech. Malí prváci sa nesmelo obzerali vôkol seba a netrpezlivo čakali, kedy po prvýkrát prekročia bránu svojej novej školy. So zatajeným dychom vstupovali do svojich krásne vyzdobených tried, kde na nich už čakali nové učebnice i balíčky s milými prekvapeniami. Ich radostné tváričky prezrádzali spokojnosť a boli odmenou aj pre ich triedne pani učiteľky.

Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2021/2022 sa kvôli pandemickým opatreniam aj tentokrát uskutočnilo prostredníctvom šk. rozhlasu.

Školský rok otvorila p. riaditeľka PaedDr. Eva Pillárová, ktorá predniesla slávnostný príhovor. Svojou prítomnosťou nás poctili aj doc. PhDr. Viliam Knap, PhD., člen Rady školy a poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Ing. Ján Godina, podpredseda Rady školy a Ing. Radoslav Sušila, člen Rady školy a poslanec Miestneho zastupiteľstva Košice – Juh, ktorí sa žiakom prihovorili a popriali im úspešný začiatok šk. roka.

Naše talentované a tvorivé deti si pripravili pre svojich spolužiakov aj kultúrny program pozostávajúci z krásnych prednesov a piesní.

Ako už býva zvykom, žiakom sa tradične prostredníctvom šk. rozhlasu prihovoril aj minister školstva – Mgr. Branislav Gröhling. Do nového školského roka budeme všetci potrebovať veľkú chuť do práce a vytrvalosť ísť za svojím cieľom. Nech sa nám teda darí, nech sme všetci zdraví, nech máme úsmev na tvári a zažijeme veľa zábavy!