Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň jabĺk

Deň jabĺk

Dňa 21.októbra na našej škole prebiehal – Deň jabĺk. Súťažilo sa v  najkrajšej jabĺčkovej výzdobe, vedomostnom kvíze a počet žiakov ktorí prišli do školy vo farbách jablka. Triedy, ktoré získali najviac bodov, boli odmenené sladkou odmenou.

Na prvom stupni sa na treťom mieste umiestnila 3.A trieda, na druhom mieste 2.D  trieda a na prvom mieste sa s plným počtom bodov umiestnila 1.C a 2.C trieda.

Na druhom stupni  sa na treťom mieste umiestnili 8.B a 9.B trieda, na druhom mieste 6.C  a na prvom mieste sa s plným počtom bodov umiestnila 8.A trieda.

     Všetkým umiestneným triedam blahoželáme a zúčastneným ďakujeme za zapojenie a spestrenie dňa Jabĺk.

Mgr. Katarína Šarišská