Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Peniažky nás bavia aj v škole

Peniažky nás bavia aj v škole

Koľko to stojí? Čo si kúpiš za ušetrené peniaze? Koľko si dnes minula v obchode? Čo má pre teba najväčšiu hodnotu? Je zdravie dôležitejšie než plné „prasiatko“?

Aj na takéto otázky sme hľadali odpovede počas jedného dňa, ktorý sme na prvom stupni výlučne venovali rozvoju našej finančnej gramotnosti. Prváci a druháci zväčša hravou formou nakupovali, vytvárali si hodnotové rebríčky, počítali s mincami a bankovkami a čítali si rozprávku o Rybárovi a zlatej rybke, ktorá plní želania. Podobné želania vymýšľali, kreslili a písali aj naši najmladší žiaci. Tretiaci a štvrtáci sú už viac finančne zdatní a pasovali sa s matematickými úlohami, kde počítali s peniazmi. Venovali sa sporeniu a príjmom a výdavkom. Žiaci sa snažili využívať svoje poznatky , zručnosti a skúsenosti na efektívne rozhodovanie sa v tejto oblasti. Rozprávali sa o zodpovednosti pri hospodárení s financiami.

Hoci finančná gramotnosť je každodennou súčasťou života, žiakom na prvom stupni sa takéto špeciálne úlohy počas vyučovania veľmi páčia.

Mgr. Daniela Šimcová