Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Dvere do budúcnosti

Dvere do budúcnosti

V dňoch 20., 21. a 22. apríla 2022 sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníkov počas a po vyučovaní zapojili do kreatívneho projektu – Dvere do budúcnosti. Vďaka spolupráci s centrom voľného času v Košiciach bola naša škola oslovená do zapojenia a my sme samozrejme s ponukou neváhali. Od centra sme dostali staré dvere, ktoré bolo potrebné skrášliť nápadmi do budúcnosti. Žiaci prichádzali okamžite s inšpiráciami a už prvý deň sa začalo tvoriť. Do projektu sa zapojilo okolo 20 žiakov, ktorí ochotne ostali maľovať aj po vyučovaní. Staré, ošumelé a obyčajné dvere vedúce do či z bežných miestností premenili na lákavé brány do krajších časov. Hlavnou myšlienkou bolo, aby si žiaci uvedomili potrebu chránenia prírody a aby ich vízia do budúcnosti bola plná pozitívnych, kvalitných a dobrých nápadov pre krajšiu budúcnosť. Spolu so žiakmi, ktorí sa podieľali na projekte, sme sa zúčastnili samotného slávnostného otvorenia galérie pred magistrátom v Košiciach.

Mgr. Katarína Šarišská