Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Prevencia drogových závislostí

Prevencia drogových závislostí

U niektorých ľudí môže byť piatok 13teho považovaný za nešťastný deň. Naši siedmaci však mali v tento deň šťastie. Práve žiaci 7. ročníka sa piatok 13.05.2022 zúčastnili besedy s pani policajtkou kpt. Mgr. Denisou Babiarovou na tému prevencia drogových závislostí. V rámci tejto besedy sa dozvedeli nielen o škodlivých účinkoch drog ale aj o tom, ako rýchlo vzniká drogová závislosť a tiež o trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti s touto témou. Súčasťou hodiny bola tiež diskusia, kedy žiaci mali možnosť klásť otázky, ktoré im pani policajtka vždy ochotne zodpovedala. No asi najviac ich zaujala aktivita na záver hodiny kedy si mohli všetci vyskúšať špeciálne okuliare, cez ktoré človek vidí ako po požití 1,5  ‰ alkoholu.

Siedmaci sa z tejto akcie veľmi tešili, za čo patrí pani policajtke veľká vďaka a už teraz sa tešíme na jej návštevu v rámci ďalších plánovaných preventívnych aktivít.

Mgr. Lenka Kalafusová