Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Športová prípravka

Športová prípravka

Ako v každej škole, aj v tej našej, sa žiaci učia čítať, písať, počítať. V tej našej sa učia aj zdravo žiť a športovať. Športová prípravka je krúžok plný zábavy, pohybu, šikovných detí, zážitkov a radosti z dosiahnutých výsledkov. Aj v tomto školskom roku sme sa venovali rôznym aktivitám ako napríklad: futbal, floorbal, bedminton, tenis, gymnastika, atletika, štafetové hry, jumping ale aj mnoho ďalšieho. Všetko hravou formou s úsmevom na tvári. Tešíme sa, že môžeme využívať našu krásnu telocvičňu, multifunkčné ihrisko, ale aj iné atrakcie v rámci Košíc. Aby sme sa podelili o svoje zážitky ponúkame Vám fotogalériu doterajších aktivít. Tešíme sa a veríme, že sa takto budeme stretávať aj v budúcom školskom roku.

Jana Auer Sapolová, vedúca záujmového útvaru