Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Udelenie riaditeľského voľna

Udelenie riaditeľského voľna

Riaditeľka školy ZŠ na Staničnej 13 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. (5)

Zákona č. 245 / 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v znení neskorších predpisov,

U D E Ľ U J E

žiakom 6. – 9. ročníka  Základnej školy Staničná 13 v Košiciach  riaditeľské voľno na deň 18. mája 2022 (streda) z dôvodu testovania žiakov 5. ročníka.

Riadne vyučovanie bude pokračovať vo štvrtok 19. 5. 2022.