Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zdravý olovrant v V.oddelení

Zdravý olovrant v V.oddelení

Na hodinách prvouky deti preberali tému pôdy a rastliny.  V ŠKD máme priestor preberané učivo upevniť hravou formou. Rozhodli sme sa vypestovať si pažítku. Žiaci mali veľkú radosť zo skúmania zložiek pôdy. Do malých nádob sme si zasadili cibuľku. Každodenne sledovali zmeny a nezabúdali na pravidelné zalievanie. Vypestovanú pažítku sme použili pri tvorbe kreatívnych – zdravých chlebíkoch, ktoré nám na olovrant v školskom klube veľmi chutili. Cieľom tejto aktivity bolo motivovať deti k zmene stravovacích návykov. Deti si uvedomili, že sa musia o svoje zdravie starať a chrániť si ho, pretože zdravie máme iba jedno.

Romana Borošová, vychovávateľka ŠKD