Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ukáž, čo vieš v ŠKD

Ukáž, čo vieš v ŠKD

Naša škola podporuje tvorivosť detí a ich zdravé sebavedomie, preto sme v školskom klube detí opäť zrealizovali prehliadku našich talentov s názvom:  Ukáž čo vieš.
Deti sa predstavili v rôznych záujmových oblastiach. Najviac bola zastúpená hra na hudobný nástroj,
nechýbal tanec, spev, divadielko, gymnastika, prednes aj výtvarný prejav.

Erika Nagyová, vychovávateľka ŠKD