Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň hier a zábavy

Týždeň hier a zábavy

Týždeň hier a zábavy na hodinách anglického jazyka pokračoval v 3. – 4.ročníku a na druhom stupni.

Žiaci sa na chvíľu stali autormi a ilustrátormi vlastných príbehov v podobe komiksov. Do svojich krátkych „umeleckých diel“ vniesli vtip, napätie, emóciu a zároveň dali svojim príbehom dej, v ktorom superhrdinovia, zvieratká, reálne i vymyslené postavy vystupujú v ilustrovaných pásoch v kombinácii s anglickým textom v bublinách.

Deťom sa takýto netradičný spôsob učenia páčil a veríme, že vzbudil u nich ešte väčší záujem o angličtinu.

Eva Sláviková