Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Tretiaci a chemické pokusy

Tretiaci a chemické pokusy

V rámci Týždňa prírodovedných predmetov, v utorok  9. 11. 2022,  sme dostali pozvánku   od p.učiteľky PaedDr. Andrei Sedlákovej   vyskúšať si vlastnosti látok v učebni chémie.

Skupenstvá látok, hustota, rozpúšťanie, objem už pre nás, žiakov tretieho ročníka,  to  nebudú len slovíčka z učebnice.  Nie je nič lepšie ako vlastný zážitok. A ten sme mali počas hodiny chémie – prírodovedy, ktorú nám pripravili siedmaci.

Ďakujeme p.učiteľke s jej šikovnými žiakmi za skvelú hodinu. Tešíme sa na opätovné stretnutie.

Mgr. Nagyová, PaedDr. Drabantová, Mgr. Štedlová a PaedDr. Renčková