Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Lyžiarske zájazdy

Lyžiarske zájazdy

Ako sa vraj zločinci vracajú na miesto trestného činu, tak aj my sme po rokoch pandémie znova zavítali do krásneho prostredia v obci Liptovská Teplička aby sme tam so žiakmi siedmeho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik.

Výcvik sme zrealizovali v dvoch termínoch a to od 16. do 20. a 23. do 27. januára 2023. Celkovo ho absolvovalo 70 žiakov a tí, ktorí sa nezúčastnili môžu ľutovať.

Ako dobre a veselo nám bolo môžete posúdiť pri pozeraní obrázkov…

Mgr. Ján Martinko