Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Deň Zeme

Deň Zeme

22. apríl je medzinárodným dňom Zeme. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. V tento deň sa aj naši žiaci venovali tejto téme. Z tried sme sa presunuli do areálu školy kde mali pripravené 4 súťažné stanovištia:  

1. Poznávanie drevín 

2. Triedenie odpadu 

3. Vek stromu 

4. osemsmerovka 

Veríme, že aj takýmito aktivitami vzbudzujeme u žiakov väčší záujem o ochranu životného prostredia a naučíme ich ako sa o našu planétu starať.