Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

📣Každý začiatok školského roka je výnimočným okamihom pre každú školu. Je to čas nových začiatkov, príležitostí a očakávaní. V tomto roku sme slávnostne otvárali už 60. ročník nášho vzdelávacieho zariadenia a privítali sme nových prvákov, ktorí sa stali súčasťou našej školskej rodiny.

📣Slávnostné otvorenie začalo krátkym kultúrnym programom, kde žiaci zo školy predviedli svoje umelecké a hudobné talenty. Bol to krásny spev👩‍🎤, hra na klavíri🎹, ktoré nás všetkých pobavili.

📣 Po programe nasledoval príhovor riaditeľky školy PaedDr. Evy Pillárovej, ktorá privítala všetkých prítomných a poďakovala za ich oddanosť škole. Poukázala na to, aké je dôležité, aby sme sa všetci navzájom podporovali a pracovali spoločne na dosiahnutí vzdelávacích cieľov o čom svedčia dosiahnuté výsledky za posledné obdobia – Hodnotenie Ineko 1. a 3. miesto, zahraničné stáže a výmenné pobyty, pestré aktivity a iné. Taktiež zdôraznila, že každý nový školský rok prináša nové príležitosti na rast a rozvoj.

📣 Slávnostného otvorenia školského roka 2023-2024 – nás poctili svojou prítomnosťou starostka mestskej časti Košice-Juh Ing. Anna Súkeníková, Ing. Jana Lévyová, PhDr, Viliam Knap – člen rady školy a poslanec mestského zastupiteľstva, predseda rady rodičov – Ing. Radoslav Levčík, Ing. Ján Godina – podpredseda Rady rodičov, Ing. Katarína Vargová – podpredsedníčka Rady rodičov

✅ Vrcholom slávnostného otvorenia bolo privítanie nových prvákov. Boli to chvíle, keď sme videli, ako sa menia na žiakov a ako začínajú svoju cestu vzdelávania. Každý prvák dostal od svojho triedneho učiteľa osobné privítanie a malý darček od školy a starostky mestskej časti.

✅Slávnostné otvorenie 60. ročníka školského roku bolo nádherným začiatkom nového vzdelávacieho obdobia. Dúfame, že tento rok bude plný úspechov, radosti zo vzdelávania a mnohých nezabudnuteľných chvíľ. Na tento nový ročník sa tešíme so vzrušením a očakávaním a sme pripravení podporovať našich žiakov na ich ceste za poznatkami a úspechmi.