Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Ctíme si  obete holokaustu

Ctíme si  obete holokaustu

9. september  – Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia  si u nás každoročne pripomíname rozhlasovou reláciou, návštevou synagógy  na Puškinovej ulici a Galérie Ľ.Felda.  Vtedajší Slovenský štát v roku 1941 vydal Židovský kódex  a tým  bol osud  mnohých rodín spečatený. Nielen židovských, ale aj ostatných. História opäť spoznala odvrátenú tvár  ľudskej  dokonalosti.  Rozprávanie o živote majstra Felda nás posunulo v čase. Jeho obrazy nás vracajú do minulosti a nútia nás zamýšľať sa, pýtať sa, hľadať odpovede, porozumieť…

Tento deň si nevieme predstaviť bez  p. Dr. Jany Teššerovej a jej zaujímavého rozprávania o židovstve, o histórii košických Židov, o ich zvykoch, tradíciách, o holokauste, minulosti, ale aj o súčasnosti.    

V židovskej viere sa hovorí, že človek zomiera 2-krát: raz, keď mu dotĺkne srdce  a druhý raz, keď sa poslednýkrát vysloví jeho  meno.  … ani jedno, ani druhé neplatí… MY NEZABUDNEME!

Za čas, porozumenie a ústretovosť veľmi pekne ďakujeme!

S hlbokou úctou a pokorou!

Mgr. Zita Meltzerová