Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Jazyková čajovňa

Jazyková čajovňa

Podujatie pod názvom „Jazyková čajovňa„, ktoré sme zorganizovali pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, bolo pre našich žiakov príležitosťou rozšíriť si vedomosti o iných kultúrach, precvičiť si jazykové zručnosti v cudzích jazykoch, ktoré sa učia v škole, ale naučiť sa nové výrazy aj v menej používaných jazykoch.

Vďaka netradičným a zábavným aktivitám, ktoré si pripravili naši zanietení žiaci, sa účastníci podujatia prostredníctvom hier, kvízov a rôznych súťaží, dobre zabavili, ale zároveň aj čo-to v cudzích jazykoch naučili.

Všetci sme sa zhodli, že to bol príjemne strávený čas v úžasnej spoločnosti mladých ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť ovládania cudzích jazykov. Všetkým žiakom, ktorí sa na chvíľu stali učiteľmi, ďakujeme za spoluprácu. Svoju úlohu zvládli bravúrne. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník 🙂

Mgr. D.Lopatníková