Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zbierka „Dni nezábudiek“

Zbierka „Dni nezábudiek“

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa naša škola zapojila do verejnej zbierky „Dni nezábudiek“. Cieľom tejto zbierky je podporiť Ligu za duševné zdravie, ktorá poskytuje nonstop bezplatnú Linku dôvery pre deti a dospelých, ktorí sa nachádzajú v psychicky náročnej životnej situácii. Táto liga svojim pôsobením taktiež prispieva k zvýšeniu povedomia o dôležitosti duševného zdravia. Dňa 6.10.2023 sme podporili verejnú zbierku a to tak, že päť žiakov z vyšších ročníkov v sprievode školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky šli na vybrané stanovištia v rámci mesta Košice a podarilo sa im vyzbierať finančný príspevok od náhodných okoloidúcich na posilnenie fungovania Linky dôvery. Zúčastneným žiakom ďakujeme za spoluprácu a ako hovorí slogan tohtoročnej zbierky prajeme si ABY BOLO DOBRA VIAC.

Mgr. Lenka Kalafusová, Mgr. Monika Schmotzerová