Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

MiniMaratón v ŠKD

MiniMaratón v ŠKD

Medzinárodný maratón mieru (MMM) v našom meste alebo Košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete. V Košiciach sa nekonal iba jeden Maratón mieru, ale rovno dva – naše deti sa v školskom klube celý týždeň venovali rôznym aktivitám, ktoré obsahovali rozcvičku, beh, preteky a veselé športové pracovné listy. Takisto mali možnosť si vyfarbiť svoju jubilejnú 100-tú medailu MMM, ktorú si po absolvovaní nášho minimaratónu odniesli domov. Ďakujeme všetkým účastníkom tohtoročného maratónskeho behu a veríme, že sa pridáte aj na ďalší školský rok. 

Buď zdravý, buď fit, športuj!

Paulína Palaščáková, vychovávateľka ŠKD