Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Zápis do 1.ročníka

Zápis do 1.ročníka


Elektronická prihláška


Dokumenty potrebné k zápisu

Tlačivo Písomné vyhlásenie rodičov podpisujú obaja rodičia, v ktorom sa dohodnú na podpisovaní dokumentov súvisiacich s prijímaním dieťaťa na  základné vzdelávanie a o doručovaní rozhodnutí. Tlačivo DOCX
Tlačivo PDF
Tlačivo Čestné vyhlásenie podpisuje iba jeden rodič, ak zadováženie súhlasu druhého zákonného zástupcu je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie prihlášky len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa. Tlačivo DOCX
Tlačivo PDF
Tlačivo Vyhlásenie  k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní je povinnou súčasťou elektronickej prihlášky. Tlačivo DOCX
Tlačivo PDF
Žiadosť o predčasné zaškolenieTlačivo DOCX
Tlačivo PDF

Usmernenie MŠVVaM SR k zápisu do 1.ročníka


Bulletin

Na zobrazenie bulletinu na celú obrazovku použite ikonku úplne vpravo


Virtuálna prehliadka školy