Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

Dva mesiace sladkého ničnerobenia a horúcich letných dní máme za sebou. Prázdniny definitívne predali štafetu školskému roku. Prvým školským dňom sa slávnostne otvorila brána Základnej školy na Staničnej ulici a opäť privítala všetkých žiakov, aby spoločne oslávili začiatok školského roka 2019/2020.
Školský dvor bol plný usmiatych tvárí, nedočkavých prváčikov, natešených žiakov a starostlivých rodičov. Slávnostný program otvorila pani zástupkyňa 2. stupňa Mgr. Beáta Kirešová, ktorá pozdravila všetkých zúčastnených a srdečne privítala vzácnych hostí, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou PhDr. Viliam Knap, PhD. , poslanec mestského zastupiteľstva, člen Rady školy, Ing. Radoslav Levčík, predseda Rady rodičov a člen Rady školy, Ing. Ján Godina, podpredseda Rady rodičov a člen Rady školy, Ing. Radovan Sušila, podpredseda Rady rodičov a člen rady školy.
Slávnostnú atmosféru doplnil kultúrny program našich žiakov. Tí sa predstavili recitáciou, spevom ľudovej piesne a moderným tancom, ktorý zožal veľký úspech.
Oficiálnu časť slávnostného programu otvorila pani riaditeľka ZŠ, PaedDr. Eva Pillárová, ktorá vo svojom prejave priblížila plány školy na školský rok 2019/2020, predstavila „prváčikov“ školy, nových pedagógov, no nezabudla pozdraviť aj našich „deviatakov“, ktorých čaká posledný rok plný svedomitej prípravy na testovanie a prijímacie pohovory…
Následne sa ujali slova aj PhDr. Viliam Knap, PhD., Ing. Ján Godina a pani zástupkyňa 1.stupňa Mgr. Lívia Slovinská, želajúc úspešný školský rok všetkým školákom, hlavne prváčikom, pre ktorých je to veľký deň v ich živote a pedagógom v ich náročnej výchovno-vzdelávacej práci. Slávnostným prvým dňom sa začína ďalšia etapa školského života našej Staničnej. Pevne veríme, že sa splnia očakávania, želania nás všetkých a úspešne zvládneme pracovné povinnosti.
„Veľa úspechov v novom školskom roku!“

Mgr. Lenka Nižníková