Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Lesu zdar!

Lesu zdar!

Takýmto krásnym pozdravom privítali žiakov piateho ročníka certifikovaní lesní pedagógovia, na vyučovacom dni nazvanom „Lesná pedagogika“. Lesná pedagogika je environmentálne vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov. Je založená na zmyslovom vnímaní prírody formou zážitkového učenia – hier rozvíjajúcich všetky zložky osobnosti človeka. Aktivity lesnej pedagogiky prebiehajú najčastejšie priamo v prírode – v lese. Žiaci si doplnili vedomosti o životnom prostredí, jeho ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji.

Mgr. Sňa Jenčušová