Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Žiaci ZŠ Staničnej sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde

Žiaci ZŠ Staničnej sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde

Dňa 27.09.2019 sa žiaci Základnej školy na Staničnej ul. V Košiciach zúčastnili už tretíkrát Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde SR. Táto inštitúcia pripravila pre širokú verejnosť aj žiakov bohatý sprievodný a zároveň náučný program.

V rámci Dňa otvorených dverí Kancelária Ústavného súdu vyhlásila literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom Ústavného súdu…“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“. V obidvoch súťažiach mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci našej školy obidve témy uchopili s vnútorným nasadením a výsledok sa dostavil podobe úspechu v obidvoch kategóriách.

Vo výtvarnej oblasti sa na 2. mieste umiestnil so svojou prácou Samuel Ščerbák z IX.B triedy a v literárnej oblasti 3. miesto získala Natália Hoppanová z IX.B triedy. Ceny im osobne odovzdal a k umiestneniu zablahoželal predseda Ústavného súdu pán Ivan Fiačan po slávnostnom oficiálnom otvorení na zasadnutí pléna v priestoroch pojednávanej miestnosti. Slávnostnú atmosféru umocnil aj kultúrny program speváckeho zboru a tanečníkov.

Po vyhodnotení na sledovala prehliadku priestorov Ústavného súdu, počas ktorej si žiaci mali možnosť prezrieť priestory súdu, pracovne sudcov, nádvorie a celý areál súdu.

Našim žiakom srdečne blahoželáme k úspechu a prajeme veľa invencie a chuti do ďalších súťaží a ďakujeme za reprezentáciu školy.

PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka školy