Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Beseda s lekárkou

Beseda s lekárkou

„Poskytovanie predlekárskej 1.pomoci“, „Starostlivosť o chrup“, „Pitný režim a správna výživa“ – to sú témy besied, na ktorých mali možnosť aktívne diskutovať s Dr. Fabiánovou z RÚVZ v Košiciach žiaci 7.B triedy. Všetky témy a s nimi spojené aktivity boli pre žiakov poučné a poskytli im cenné vedomosti a skúsenosti využiteľné nielen na biológii, ale hlavne v každodennom praktickom živote.

RNDr. Viera Petnuchová