Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Pasovačka prvákov ŠKD

Pasovačka prvákov ŠKD

Stať sa prvákom je veľká vec. Úlohou prváčikov bolo ukázať čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili.Teta sova pre ne pripravila zaujímavé úlohy – strihanie, skladanie papierovej loďky, viazanie šnúrok,hudobno- pohybové cvičenia, či rozlúštenie popletených rozprávok. Deťom sa podarilo splniť každú úlohu, čo znamenalo, že ich teta sova mohla po zložení sľubu všetkých slávnostne pasovať. Použila na to svoju čarovnú paličku. Prváci si okrem príjemného zážitku odniesli i pamätný list a malú odmenu.

vych. Iveta Zeleňáková