Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia v MČ Juh

Exkurzia v MČ Juh

Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci VI.C triedy v sprievode p. uč. Schvarcingerovej zúčastnili návštevy MÚ MČ Košice Juh na Smetanovej ulici. Počas prehliadky úradu absolvovali aj návštevu kancelárie starostu mestskej časti juh, rokovacej miestnosti a boli oboznámení s významom mierového stĺpu. Pri návšteve obradnej siene si žiaci mali možnosť vyskúšať úradný sobáš na vlastnej koži.

Mgr. Schvarcingerová