Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia Bukovec – Jasov

Exkurzia Bukovec – Jasov

Takéto niečo nemožno zažiť každý deň. Vodná nádrž Bukovec otvorila svoje brány dňa 23.10.2019 pre žiakov 7. ročníka. Pitná voda je už dnes pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Pred 50 rokmi ale vtedajšie podmienky neboli také, aby zásobovanie vodou stačilo. Preto sa začalo s výstavbou vodárenskej nádrže Bukovec. Vodné dielo slúži na zachytenie povrchových vôd a následne sú tieto vody odvádzané do úpravne, kde sa spracuje na pitné účely a distribuuje sa do Košíc a priľahlých obcí…..takto sa nám prihovoril vedúci vodnej stavby. Siedmaci sa dozvedeli ešte množstvo ďalších zaujímavých informácií o tomto vodnom diele, dostali sa aj do útrob hrádze a neopakovateľný výhľad na 25 miliónov metrov kubických vody mali možnosť pozorovať z veže.

Ďalším cieľom našej exkurzie bol Premonštrátsky kláštor v Jasove s kostolom svätého Jána Krstiteľa a kláštornou záhradou. Tento komplex budov patrí k najcennejším pamiatkam rokokového umenia na Slovensku. Prehliadka kláštora začala v kostole, kde sme v laviciach počúvali slová pána sprievodcu: Komplex premonštrátskeho kláštora s Kostolom svätého Jána Krstiteľa leží na západnom okraji Jasova. Na štvorcových pôdorysoch stoja dve symetricky situované dvojpodlažné budovy kláštora zvierajúce medzi sebou stavbu dvojvežového jednoloďového kostola. Obe krídla kláštora obkolesujú uzavreté rajské dvory……Informácie zo života mníchov nám v ušiach zneli aj v prekrásnej barokovej záhrade, ktorá je súčasťou areálu.

Z očarujúceho kláštora sme sa presunuli do útrob zeme – Jasovskej jaskyne, ktorá je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Očarili nás pagodovité stalagmity, stalagnáty, kamenné vodopády či brčká. Našu pozornosť upútali aj netopiere, ktoré tu majú svoje zimovisko. Zimuje tu až 20 druhov z celkového počtu 28 druhov žijúcich na Slovensku. O tom, že jaskyňu poznali už aj v historických dobách sme sa presvedčili v Husistickej sieni, kde sme si prečítali nápis z roku 1452.

Hodiny chémie, dejepisu či geografie sme dnes absolvovali v prírode na prekrásnych miestach nášho východného Slovenska.

Mgr. Kirešová, RNDr. Sedláková