Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Florbal OK

Florbal OK

V dňoch 6. a 7. novembra 2019 sa na základnej škole Dneperská konalo okresné kolo vo florbale chlapcov a dievčat. Chlapci odohrali tri víťazné zápasy a dievčatá o jeden menej. V oboch prípadoch sme nenašli premožiteľa a zabezpečili si účasť na krajskom kole. Zúčastneným žiakom a žiačkam patrí veľká vďaka za super reprezentáciu našej školy – Michal Ferenc, Artur Pohl, Matej Hrabovský, Michal Feňo, Michal Berezňanin, Matej Varšo, Michal Kopčo, Matej Benko, Michaela Ferencová, Táňa Kullová, Natália Galčíková, Daniela Hrabovská, Dominika Ďuráková, Alexandra Spišáková, Katarína Kuncová a Ema Várady.

Ešte raz blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!!!

Mgr. Katarína Šarišská