Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Exkurzia v Kosite 5.C

Exkurzia v Kosite 5.C

Spoločnosť KOSIT a.s. sa už od svojho vzniku v roku 2001 intenzívne venuje environmentálnej výchove. Centrum environmentálnej výchovy ponúka zážitkové vzdelávacie programy o odpadoch.

Žiaci V.C triedy sa zúčastnili 7.novembra zážitkovej exkurzie po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve. Zábavnou formou sa naučili ako a hlavne prečo triedime odpad. Ďakujeme spoločnosti Kosit za peknú exkurziu a nové vedomosti, ktoré sme získali.

Mgr. Soňa Jenčušová