Základná škola, Staničná 13, 040 01 Košice
+421 55 6256896
zsstanicnake@zsstanicnake.sk

Týždeň prírodovedných predmetov

Týždeň prírodovedných predmetov

Skvelý program plný chemických, fyzikálnych pokusov či biologických skúmaní a pozorovaní bol pripravený počas týždňa prírodovedných predmetov, ktorý sa na našej škole konal už tradične v týždni vedy a techniky na Slovensku, od 4.-8.11.2019.

Žiaci druhého stupňa mali pre svojich mladších spolužiakov pripravené rôzne magické pokusy a javy, ktoré si po krátkom a názornom vysvetlení mohli aj sami vyskúšať . Naučili sa aká veľká je sila magnetu, výbuch sopky, ako sa neutopiť v slanej vode, vyrobiť sliz, čo urobí kysnuté droždie s balónom, aká pumpa sa skrýva v našom srdci alebo aké malé je drobnozrnko, ako voňajú bylinky, ako vyzerajú prírodniny okolo nás – „chodievajme s otvorenými očami aj ušami, pozorujme všetkými zmyslami“…

Panie učiteľky geografie hravou formou priblížili tento predmet, tému Vesmír a Slnečná sústava spracovali úžasnými žiackymi 3D projektmi .

Veríme, že aj takýmto zážitkovým vyučovaním dokážu žiaci lepšie pochopiť isté zákonitosti, javy a súvislosti v prírode. Žiaci spoznajú atraktívnosť vedy, a zároveň tým zvýšime záujem o prírodovedné predmety.

Vaši učitelia prírodovedných premetov:

Mgr. Vysopalová Eva, Ing. Jakešová Jana, Mgr. Görcsösová Erika, RNDr.. Petnuchová Viera, RNDr. Sedláková Andrea, Mgr. Jenčušová Soňa, Mgr. Veronika Parimuchová, Mgr. Jana Stretavská